Projecten

Advies Vraagstukken

Voorbeelden van vraagstukken waarin ik mijn advies heb gegeven

Van afval naar grondstof

Vanuit welke visie kunnen gemeenten in een regio het beste de handen ineen slaan?

Inkoop zorg

Welke afspraken kunnen gemeenten onderling in een regio maken om samen te werken in de beleidsvorming en op uitvoering van de inkoop?

Jeugdzorg

Vanuit welke visie kan een gemeente het beste sturen op de gestelde doelen?

Besturing recreatiegebied

Welk sturingsmodel past het beste bij samenbundeling van publieke en private belangen en budgetten in het kader van ontwikkeling en beheer?

Sociaal werkbedrijf

Welke meerwaarde heeft een gemeenschappelijke besturing door samenwerkende gemeenten en waarop kan beter individueel gestuurd worden?

Sportbedrijf

Waarop kunnen gemeentelijke sportbedrijven samenwerken om meer maatschappelijke waarde te halen uit publiek gefinancierde sportaccommodaties?