Privacy Policy

Deze website maakt enkel gebruik van geanonimiseerde analytische en functionele cookies voor het verbeteren van de website ervaring. Wanneer er gegevens worden verzameld ga ik hier vertrouwelijk mee om. Er worden geen gegevens verzameld met een commercieel doel, ook worden er geen gegevens gedeeld met derden.

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website. Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:
–   Voor- en achternaam
–   Adresgegevens
–   Telefoonnummer
–   E-mailadres

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
–   Bij (aan)vragen en offertes via contactformulier of e-mail
–   Contact leggen over het uitvoeren van een opdracht

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor
de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. 

Bewaren persoonsgegevens

Ik hanteer onderstaande bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens:
–   Factuurgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.
–   Persoonsgegevens die zelf actief verstrekt zijn worden bewaard voor de duur van het bestaan van mijn bedrijf. Dit voor eventuele latere correspondentie.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens zeer serieus, en ga hier dan ook vertrouwelijk mee om. Er zijn hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inzien, aanpassen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je de volgende rechten:
–   Je hebt het recht om jouw gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.
–   Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
–   Je hebt de mogelijkheid om klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info @ lobry.nl.

Cookies

Functionele en analytische cookies

Deze website maakt gebruikt van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden er ook ook analytische cookies gebruikt. Deze geven informatie en inzage in het websitebezoek. Zo worden o.a. de meest bezochte delen en het aantal bezoekers van de website zichtbaar. De statistieken die worden verzameld kunnen niet naar personen worden herleid.