Meer visie nodig bij gemeente op regie in uitgaven jeugdhulp

Leestijd: 4 minuten Meer visie nodig bij gemeenten op regie in uitgaven jeugdhulp Veel gemeente schieten tekort bij het nemen van regie over de inzet van jeugdhulpbudgetten. Het gevolg is dat veel jongeren met grote persoonlijke problemen onvoldoende hulp krijgen aangeboden, met alle gevolgen voor hen persoonlijk, hun omgeving en de maatschappij tot gevolg. Een andere, actieve insteek bij gemeenten kan leiden tot niet alleen tijdige hulp op maat, maar ook voor ouders een grotere betrokkenheid. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor een vangnet Ouders en onderwijsinstellingen dragen zorg voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen, gericht op het ontwikkelen van hun talenten. De […]