Knowhow&expertise
Advies geven kan iedereen. Je moet alleen wel weten waar je het over hebt. Hoe bepaal je als opdrachtgever of een adviseur expertise heeft op het gebied waarin hij of zij zegt deskundig te zijn? Nederland is een van landen met de hoogste adviseursdichtheid ter wereld. Kwaliteit en deskundigheid blijken moeilijk te peilen. Binnen de branche wordt daarom hard gewerkt aan methodes om deskundigheid en kwaliteit van adviseurs zichtbaar te maken. Certificering van beroepskwalificaties (CMC, ACP) moet opdrachtgevers meer garanties bieden dat een adviseur beschikt over de door hem of haar opgegeven kennis en ervaring.          
Welkom     Statement     Nieuws     Knowhow     Casus     Aanpak     Contact     Adviseur     Opdracht 
Organisatieadviseurs met een CMC certificaat: a. hebben tenminste vijf jaar aantoonbare advieservaring en kunnen complexe adviesopdrachten aan; b. werken structureel aan hun professionele ontwikkeling (permanente educatie); c. worden periodiek getoetst voor hercertificering (op professionele reflectie, inhoudelijke verdieping en professionele ontmoeting); d. houden zich aan de gedrags- code van de Ooa en zijn daarop aanspreekbaar. Alle gecertificeerde organisatie- adviseurs zijn opgenomen in het CMC-register. Eugene Lobry ook. Dit register is in te zien via de Ooa-website, www.ooa.nl.