Doelen

Regionaal Wsw-bedrijf zoekt een nieuwe missie onder de Participatiewet. Richten op activering en reintegratie van meer doelgroepen of specialiseren in uitvoeren van beschut werk? Wie heeft waarvoor de beste papieren in de ogen van gemeentebesturen en regionale werkgevers? Kunnen ambities ook daadwerkelijk worden waargemaakt? In een woud van belangen vergt het de nodige inspanning om de kern te raken. Waar gaat het nu eigenlijk om?          

Proces

Samenwerken bij inkoop van facilitaire dienstverlening. GGZ-instellingen moeten krimpen maar moeten in regionale samenwerking de spelregels van de ACM volgen. Zorg is een markt waarbij grenzen worden gesteld aan concentratie van macht. Tegelijkertijd is innovatie en specialisatie maatschappelijk gewenst. Een bestuurlijke coöperatie kan financieel en fiscaal uitkomst bieden. Maar hoe leg je dat helder en begrijpelijk uit?      

Draagvlak

Gemeenten krijgen meer taken in het sociaal domein toebedeeld en dragen

verantwoordelijkheid om meer maatwerk te leveren en lokale prioriteiten

te stellen. Sociale wijkteams gaan een poortfunctie vervullen. Maar hoe

hou je de toekenning van voorzieningen onder controle? Niet iedereen zal

direct overtuigd zijn van nut en noodzaak. Met het bouwen aan draagvlak

voor nieuwe werkwijzes kan niet vroeg genoeg worden begonnen.    

Resultaat

Hoe bereik je dat verwerking van gemaaid bermgras uit de provincie bijdraagt aan een circulaire en duurzame economie? Innovatief aanbesteden kan en mag gebruikt worden als middel om de ontwikkeling van nieuwe en hoogwaardige verwerkingsmethoden te ondersteunen. Zonder dat dit meer hoeft te kosten voor de aanbestedende dienst.

   

Vraagstuk&casus
Welkom     Statement     Nieuws     Knowhow     Casus     Aanpak     Contact     Adviseur     Opdracht