Eugène Lobry
Een greep uit mijn netwerk
Dannie Brus
(samenwerking vooral
in advisering aan
ondernemingsraden)
Kees de Graaf
(samenwerking vooral
in advisering aan milieu-
en afvalbedrijven)
Jan IJzerman
(samenwerking vooral
in advisering bij
duurzaam aanbesteden)
Houdt van een gevarieerd leven. In 1959 geboren te Rotterdam.
Zijn jeugd speelt zich eerst af in de havens, daarna in de bossen
(Achterhoek) en tenslotte het strand (Den Haag). Na de middelbare
school is hij gestart met de opbouw van een sociaal bewogen carriere
als adviseur op personeels- en organisatievraagstukken. Na afronding
van een periode als gemeenteraadslid en een rechtenstudie heeft hij
zijn eerste banen als statistisch medewerker en personeelsadviseur in
1987 ingeruild voor de functie van organisatieadviseur bij een
middelgroot adviesbureau werkzaam in de publieke sector.
Na afronding van postdoctorale studies organisatieadviseur (SIOO),
ondernemingsrecht (Grotius Academie) en managementconsultant
(VU), is hij in 1996 aan de slag gegaan als zelfstandig gevestigd adviseur
onder de naam Lobry Organisatieontwikkeling b.v.
Eugène heeft met zijn advieswerk bijzonder veel kennis opgebouwd
over het aansturen en inrichten van uitvoeringsorganisaties waaraan
publieke taken zijn opgedragen. Naast het ontwerp van doelmatige
vormen van zelfsturing heeft hij menig gemeentebestuur ondersteund
in afwegingen tot verzelfstandiging, samenwerking en subsidiering.
Vooral op belangrijke aspecten zoals arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit,
governance en aanbestedingsrecht brengt hij onmisbare ingrediënten
in. Meedenken vanuit lokaal gekozen doelstellingen en het vertalen
hiervan naar praktisch hanteerbare en effectieve structuren is zijn
specialiteit.       
Adviseur
BartJan van Os
(samenwerking vooral
in advisering bij sociale
innovatieprojecten)
Ronald Bruin
(samenwerking met de Galangroep op interimopdrachten) www.galangroep.nl