Diensten&aanpak

Goed luisteren

Dienstverlening begint met goed luisteren. Vraagstukken zijn soms herkenbaar maar in elke organisatie werken andere mensen en heerst een unieke cultuur. Organiseren, ontwikkelen en onderzoeken, dat is de kern van onze dienstverlening. De rol van waaruit wordt geopereerd kan sterk varieren: van onafhankelijk expert tot handlanger van een bepaalde geleding in het strijdperk binnen een organisatie. Onze gedragscode schrijft wel voor dat de opgedragen rol voor iedereen in de organisatie duidelijk moet zijn. Daarnaast moet de gewenste rol ook passen bij de persoon van de adviseur. Dat vergt een matchingsproces tussen opdrachtgever en potentieel geschikte kandidaten uit het professioneel netwerk van Lobry Organisatieontwikkeling b.v. Soms wordt voor de uitvoering van een opdracht een adviesteam gevormd.

Richting geven

De leiding over de organisatie blijft in handen van de opdrachtgever. De adviseur geeft richting aan en ondersteunt bij besluitvorming en implementatie. Wij leveren geen interimmanagers maar alleen adviesdiensten. Afhankelijk van de gekozen strategie van verandering kan onze dienstverlening ook worden uitgebreid tot projectleiding over verandertrajecten. Ook daarin staat overdracht van kennis en ervaring aan managers en medewerkers met hiërarchische verantwoordelijkheden centraal. Hechten past niet bij onze aard. Wel het winnen en behouden van vertrouwen zodat we ook voor een langere termijn als deskundig extern klankbord kunnen fungeren.

Beweging brengen

Ideëen in de praktijk brengen is onlosmakelijk verbonden met advies over de richting. Organisaties zijn uniek in het uitvoeren van taken omdat mensen verschillen en het vertrekpunt veelal anders is. Dat schept voor ons de uitdaging om te ontdekken hoe de hazen lopen en waar de benodigde energie tot verandering uit geput kan worden. Een dynamisch en veelal sterk emotioneel krachtenveld biedt kansen maar ook risico’s. Het gaat er om de juiste knoppen te vinden en processen aandachtig te monitoren. De keuze van een aanpak begint al in het offertetraject. Het is daarom verstandig om de keuze van een adviseur te koppelen aan de keuze voor een aanpak of strategie tot verandering. Dus vraag meer adviseurs om een plan van aanpak voor te leggen.                      
Welkom     Statement     Nieuws     Knowhow     Casus     Aanpak     Contact     Adviseur     Opdracht